Stap 3A en 3B — Hoe willen wij een activiteit regelen?

Hoe willen wij een activiteit regelen?

Maak o.b.v. de uitkomst van stappen A per activiteit een schematische weergave van werkingsgebieden en een beslistabel. Doorloop vervolgens per activiteit stappen B.

Vorige
Naar begin
Gegeven antwoorden
  • Huidige vraag

    Hoe willen wij een activiteit regelen?